Työpajat

1.LÄSNÄOLOTYÖPAJAT yhteisösi/organisaatiosi/ryhmäsi tarpeisiin ja toiveisiin sovellettavat työpajat.

Työpajoissa tehdään harjoituksia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, havainnoidaan omaa toiminta-arkea ja jaetaan karttuneita kokemuksia. Läsnäolon vahvistamisen avulla parannetaan suhteita itseen, toisiin ja ympäristöön sekä  lisätään luovuutta, uusia näkökulmia, yhteistä ymmärrystä ja tekemisen merkityksellisyyttä. Samalla vaikutetaan positiivisesti työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

 

Käytettävät menetelmät:

 • hiljentymis- ja mielikuvaharjoitteet
 • taiteen soveltavat menetelmät, käytössä mm.:
  -luova kirjoittaminen
  -teatteri-ilmaisu ja draama
  -kehollinen ilmaisu, tanssi
  -improvisaatio
  -tietoiset ryhmädynaamiset pelit ja leikit
 • erilaiset ryhmäkeskustelun ja –keskusteluttamisen menetelmät

 

2. LUONTOYHTEYSTYÖPAJAT ”Mennään metsään”

Työpajat tapahtuvat pääosin ulkona  – joko puistossa, metsässä tai muualla luonnossa. Työpajoissa tutustutaan elävään luontoon ja sen eri elementteihin kokemuksen ja aistien kautta. Luontoyhteyden vahvistamisen avulla vahvistetaan suhdetta itseen, toisiin sekä ympäristöön – ja tarvittaviin uusiin näkökulmiin. Luontoyhteys voimistaa, eheyttää ja palauttaa mieleen sen, mikä on kiireen keskellä voinut unohtua.

Käytettävät menetelmät:

 • hiljentyminen
 • havainnointi, aistit
 • erilaiset fyysiset harjoitteet (esim. liike, qigong, tanssi)
 • samastuminen luonnon elementteihin, niistä oppiminen ja aistiminen
 • nuotiopiiri eli ”tulistelu”
 • metsädraama ja -kerronta

 

Huom. Mikään menetelmä tai harjoite ei ole itsetarkoitus, vaan työpajoissa niitä tehdään ryhmän teemojen sekä tarpeiden mukaisesti. Harjoitteet ja menetelmät ovat vain välineitä tietoiseksi tulemiseen.