Työpajat

1. LÄSNÄOLOTYÖPAJAT – yhteisösi/organisaatiosi/ryhmäsi tarpeisiin ja toiveisiin sovellettavat työpajat.

Työpajoissa tehdään yhdessä erilaisia harjoituksia, havainnoidaan omaa toiminta-arkea ja jaetaan karttuneita kokemuksia.  Näin synnytetään uutta näkökulmaa ja oivalluksia siitä, miten läsnäolon harjoittaminen voi parantaa itsetuntemusta, vuorovaikutusta, luovuutta, innovatiivisuutta, kokonaisvaltaista näkemystä ja merkityksellisyyden tunnetta. Samalla vaikutetaan positiivisesti työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Käytettävät menetelmät:

 • hiljentymis- ja mielikuvaharjoitteet
 • taiteen soveltavat menetelmät, käytössä mm.:
  -kuvien käyttäminen, kuvan tekeminen
  -luova kirjoittaminen
  -teatteri-ilmaisu ja draama
  -kehollinen ilmaisu, tanssi
  -improvisaatio
  -tietoiset ryhmädynaamiset pelit ja leikit
 • erilaiset ryhmäkeskustelun ja –keskusteluttamisen menetelmät

 

2. LUONTOYHTEYSTYÖPAJAT ”Mennään metsään”

Työpajat tapahtuvat pääosin ulkona  – joko puistossa, metsässä tai muualla luonnossa. Työpajoissa tutustutaan elävään luontoon ja sen eri elementteihin kokemuksen ja aistien kautta. Luontoyhteyden vahvistamisen avulla vahvistetaan suhdetta itseen, toisiin sekä tarvittaviin uusiin näkökulmiin. Luontoyhteys parantaa, eheyttää ja palauttaa.

Käytettävät menetelmät:

 • hiljentyminen
 • havainnointi, aistit
 • liike ja tanssi, erilaiset fyysiset harjoitteet
 • samastuminen luonnon elementteihin, niistä oppiminen ja aistiminen
 • nuotiopiiri eli ”tulistelu”
 • metsädraama ja -kerronta

 

kuva: Janne Körkkö

Huom. Mikään menetelmä tai harjoite ei ole itsetarkoitus, vaan työpajoissa niitä tehdään ryhmän teemojen sekä tarpeiden mukaisesti. Harjoitteet ja menetelmät ovat vain välineitä tietoiseksi tulemiseen.

 

 

 

Mainokset