MITÄ

Läsnäolotila tarjoaa koulutusta, luentoja ja erilaisiin tarpeisiin sovellettavia osallistavia työpajakokonaisuuksia.

Läsnäolotilan eri palvelujen avulla hiljennytään kuuntelemaan, kuulemaan, havainnoimaan tai vaikkapa muuttamaan tavaksi tulleita asenteita ja toimintatapoja. Uusia näkökulmia voidaan löytää vain oppimalla päästämään vanhoista irti – samalla voidaan saavuttaa uudelleen yhteys niin henkilökohtaiseen kuin yhteisölliseenkin luovuuteen.  Jokainen ihminen kun on syntyessään luova olento.

’Läsnäolo’ on vanhakantainen suomalainen sana, joka juontaa juurensa ’lasnaoloon’ – eli lapsena, lapsen kaltaisena, olemiseen.  Lapsi on joidenkin tutkimusten mukaan luovimmillaan ennen eskariin ja kouluun menoa.  Läsnäolotilan kokemusten avulla selvitellään, miten voisimme saavuttaa (muistaa) uudelleen tuon tilan – ja mitä etua siitä meille voisikaan olla omassa työssä ja arjessa?