Yleinen

  • Jotta muistaisimme, mitä olemme unohtaneet

    Läsnäolon tilassa harjoitellaan kohtaamista, yhteyttä ja kokemusten jakamista. Miten kohtaat itsesi, tilanteet ja toiset ihmiset? Saatko yhteyden itseesi ja ympäristöösi? Oletko tietoinen, että kokemusten jakaminen vahvistaa yhteyttä toisiin ihmisiin ja lisää yhteisöjen luovuutta? Tunteiden ja tilanteiden kuuleminen sekä kohtaaminen tuo esiin uusia näkökulmia. Opettelemalla erilaisia läsnäolon, kuuntelemisen ja jakamisen tapoja voimme muistaa sisäsyntyisen yhteyden itseemme…

    Jotta muistaisimme, mitä olemme unohtaneet